Til toppen

Innholdsfortegnelse:

Forside Vei og infrastruktur Pågående prosjekter

Pågående prosjekter

Anleggsprosjekter

Her vil du finne informasjon om planlagte eller pågående prosjekter i kommunen.

Medium 2400X600 Fledsbergveien

Bildet fra Fledsbergveien tatt på et tidlig stadie.

Fremdriftsplan Fledsbergveien: 

Knut Bjerke AS skal for Våler kommune sluttføre opprustning av Fledsbergveien. Planen for fremdrift er at det i løpet av uke 27 og 28 etableres veidekke med freseasfalt fra Herredshuset til avkjøring til Turulia.

Knut Bjerke AS har ferie i uke 29, 30 og 31.

 

Arbeidet fortsetter i uke 32 med ferdigstillelse av fortau, busslommer og kantstein. Vi har utfordringer med å få asfaltert de første ukene etter ferien på grunn av stor aktivitet hos asfaltleverandører. 

 

Når det stenges for gjennomkjøring i Fledsbergveien på dagtid mellom 07.00 – 17.00 er nærmeste bussholdeplass ved FV115 (Vålerveien) eller ved FV121 (Kirkeveien). Kjøring til boliger skal til enhver tid være mulig.

Ved behov for transport til holdeplass ring 907 54 132 så hjelper de til med transport.

 


Vi ber om at dere viser forståelse og aktsomhet ved ferdsel i anleggsområdet og at man følger skilting og annen informasjon. Det er ikke planlagt noen vannavstengninger under anleggsperioden. Fledsbergveien vil være stengt for gjennomkjøring, og det inkluderer busser. I samråd med Nettbuss blir det i anleggsperioden av- og påstigninger fra Fylkesvei 121 (Kirkeveien) og Fylkesvei 115 (Vålerveien) til gjeldende ruteplan.

Fledsbergveien

Etter et møte mellom Våler kommune og firma Knut Bjerke AS 28. juni, er det klart at de overtar prosjektet på Fledsbergveien for å få det sluttført. De vil gå i gang med arbeidet så raskt som mulig. Selvom det er ferie og firmaet har mange oppdrag, har de vist stor velvilje og vært svært løsningsorienterte ved, så langt det er mulig, å omprioritere mannskap og maskiner. 

Våler kommune finner all mulig grunn til å berømme firma Knut Bjerke AS i denne saken.

Selskapet som vant anbudet om etablering av fortau og legging av asfalt på Fledsbergveien, er konkurs. Det betyr at alt arbeid på veien er innstilt. Siden dette ble kjent for Våler kommune på morgenen 27. juni, er det blitt jobbet med å finne løsninger for å få fullført prosjektet. Vi kommer med ny informasjon så snart en løsning for fullføring av prosjektet er på plass. Vi kan bare beklage det inntrufne og de ekstra ulemper dette medfører for brukerne av veien.


SL ENTEX AS OG SL GRUPPEN AS HAR BEGJÆRT OPPBUD
FLEDSBERGVEIEN - KART OVER BUSSHOLDERPLASSER

Skolebuss for 1-4 klasse vil snu i kryss mellom Turulia og Fledsbergveien Elever bes stå på fortauet til skolebussen har fått snudd

Har du noen spørsmål angående prosjektet, kontakt kommunen.