Forside Politikk Saker, kunngjøringer og høringer

Saker, kunngjøringer og høringer

Se - og gi innspill til små og store saker som handler om utviklingen av Våler.

Aktuelle kunngjøringer:

Her kan du lese om kommende saker til utvalg-, formannskap- og kommunestyremøter. Dette er foreløpig plan, og endringer kan skje fram til endelig saksliste er besluttet av møteleder. 

Møte i oppvekst- og kulturutvalget tirsdag den 25. september kl. 18:00 i herredsstyresalen:

I tillegg til de ordinære sakene under innledes det til diskusjon rundt SFO-tilbudet i kommunen. Kommunalsjefen orienterer først om dagens tilbud. Hver representant bes forberede seg til diskusjonen, slik at man kan fremme sitt partis ønsker inn i debatten om hva vi ønsker at SFO i vår kommune skal inneholde. Aktuelle temaer kan være: idretts-SFO, kultur-SFO, måltider i SFO osv. Om diskusjonen fører fram til at det vil være ønskelig å se på muligheter for endringer i dagens tilbud, bes rådmannen utrede dette med utgangspunkt i diskusjonen på utvalgsmøtet.

Saker:

1. Tilstandsrapport for grunnskolen - 2018

2. Søknader om midler fra oppvekst- og kulturutvalget

3. Retningslinjer for gjennomføring av 17. mai arrangementene i Våler kommune


Nye møtedatoer:

Formannskapsmøte som var satt til 13. september avlyses, neste møte blir 11. oktober 2018. Møte i partsammensatt-utvalg flyttes til 11. oktober 2018. Møte i helse-og velferdsutvalget 26. september avlyses, ny dato her er 21.november 2018.

ÅRSBERETNING 2017 - VÅLER KOMMUNE
REGNSKAP 2017 - VÅLER KOMMUNE
PLANPROGRAM (PDF)
SAMLET SAKSFRAMSTILLING (PDF)
VEDTAK (PDF)
VÅLER KOMMUNES VISJON (PDF)