Forside Organisasjon Kontaktinformasjon

Kontakt oss i Våler kommune

Våler kommune (inngang og sentralbord): Mandag til fredag fra kl. 08:00 - 15:00 Telefon: 69 28 91 00

E-post: postmottak@valer-of.kommune.no

NAV: Mandag til fredag fra kl. 09.00 - 15.00

Åpningstider i sommerukene 27 - 32 (02.07.-10.08.2018):

Våler kommune (inngang og sentralbord): 
Mandag til fredag fra kl. 09.00 - 14.00

NAV: Mandag til fredag fra kl. 10.00 - 14.00

Post- og besøksadresse: 

Herredshuset

Kjosveien 1

1592 VÅLER I ØSTFOLD

NAV VÅLER

Telefon: 55 55 33 33

Holder til på samme adresse

KART OG VEIBESKRIVELSE

Personvernombud i Våler kommune

Torbjørn Sjølstad

Telefon: 926 41 058

Epost: tsjoelst@online.no

Vakttelefoner

Kontakt døgnåpen vakttjeneste for kommunens bygningsmasse, vann, avløp og kommunale veier.

KOMMUNENS VAKTTJENESTE: ​459 77 070
Vakt Telefonnummer
Legevakten: 116 117
Legevakt på telefon: 69 25 33 33
Mental helses hjelpetelefon: 810 300 30
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
Barnevern dagtid: 69 28 91 00
Barnevernvakten 950 59 217
Overgrepsmottaket i Østfold: 47 46 21 00
Krisesenter: 69 25 05 50
Rustelefonen: 08588
Akutt hjelp tekniske hjelpemidler 480 42 190
Feil på avløp og pumpestasjoner 477 90 178
Feil eller problemer med vann 69 28 75 80
Nødnummer Telefonnummer
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
WEBMAIL ANSATTE
HJEMMEKONTOR