Forside Kultur, idrett og fritid Lag og foreninger

Oversikt over lag og foreninger i Våler kommune

Her kommer en oversikt over alle registrerte lag og foreninger i Våler kommune med kontaktinformasjon.

Kulturkontoret er avhengig av tilbakemelding ved endring av kontaktinformasjon, ta kontakt på postmottak@valer-of.kommune.no 

FORENINGER MED VOKSNE MEDLEMMER

Svinndal Bygdekvinnelag: Mette Wethal, Lundervn 495 , 1593 Svinndal   Tlf: 924 08 392 / 69 28 68 89   E-post: arnehwethal@hotmail.com     

Våler og Svinndal Pensjonistforening: Rolf Thoresen, Kornveien 45, 1591 Sperrebotn   Mob.: 970 69 034   E-post: role-tho@online.no     

Våler Seniordans: Bjørg Magnussen, Gernerlunden 7, 1524 Moss   Tlf: 69 24 43 33 / 950 73 395   E-post: amag2@online.no    

Våler Stildans: Einar Fledsberg, Kirkeveien 137, 1592 Våler   Tlf: 69 28 72 14   E-post: einarf5@online.no    

Kulturgruppen "Fiin gammel": Grethe Roos,  Lunderveien 549, 1593 Svinndal    Tlf: 900 63 755    E-post:    

Forsvarsforeningen: Nils Peder Skaug,  Trøskenveien 43, 1593 Svinndal   Tlf: 69 28 61 89 / 413 33 116   E-post: nps1964@hotmail.no    

Hageselskapet Våler og Svinndal:
Hjemmeside: http://www.hageselskapet.no/ostfold/lokallag/hageselskapet-valer-og-svinndal/     

1. Våler St.Georgsgilde:  Roar Løken, Bjørnerødveien 428, 1591 Sperrebotn   Tlf: 907 44 155   E-post: roar.loken@norgespost.no     

Våler og Svinndal Historielag: Einar Pedersen, Sandåsv. 9, 1592 Våler.   Tlf: 69 28 71 05   E-post: ein-pede@online.no    

Våler og Svinndal Bondelag: Else Marie Willadsen, Svinndalveien 256  1593 Svinndal   Tlf: 990 11 701   E-post: elsemvil@hotmail.com  

Våler og Svinndal Skogeierlag: Hans Løken, Vestre Langerødvei 4, 1593 Svinndal   Tlf: 951 09 636   E-post: hansthorvald@hotmail.com     

Våler Maleklubb:  Siv Tyra Muus, Hobølveien 351, 1592 Våler  Tlf: 902 68 229  E-post: siv-tyra@hotmail.com   

SERVICEFORENINGER

Våler Røde Kors: May Olsen, Dammyr 10, 1591 Sperrebotn   Tlf:    E-post: vaaler@ostfoldrk.no    

Lions Club Våler: Tom Christiansen, Texnesbakken 26, 1591 Sperrebotn   Tlf: 920 20 855   E-post: tc@expertreiser.no     

Våler Rotary Klubb: Erik Listerud, Hobølveien 29, 1591 Sperrebotn   Tlf: 908 43 424   E-post: elister@online.no 

Svinndal Helselag: Karin Bjørnstad, Sledevn. 13, 1593 Svinndal   Tlf: 48 06 65 23   E-post:kbjoern@online.no    

Våler/Svinndal Frivillighetssentral Våk nærmiljøsentral/Kirkebygden nærmiljøutvalg: 
Hjemmeside: vaaler-of.frivilligsentral.no/

DNT Vansjø: DNT Vansjø  Vålerveien 87 A, 1597 Moss  Evy K. S. Eliassen / Helge Jodalen   Tlf: 992 54 529   E-post: post@dntvansjo.no 

BARN OG UNGDOM

1. Våler Speidergruppe: Inge-Martin Afseth, Guthusveien 7, 1591 Sperrebotn   Tlf: 415 28 231   E-post: inge.afs@live.no     

Svinndal 4H: Bjørn Håvard Berg Onsaker, Svinndalveien 49, 1593 Svinndal   Tlf: 995 13 454  E-post:  honsake@online.no     

Svinndal Bygdeungdomslag: Ingrid Tofteberg, Røstadveien 2, 1593 Svinndal   Tlf: 416 06 804   E-post: i_tofteberg@hotmail.com    

Våler Søndagsskoleforening: Ingrid H. Hermansen,  Guthusveien 13, 1591 Sperrebotn   Tlf:   E-post: menfullm@vpgo.net  

 Svinndal Søndagsskole: Miriam Angell Westin, Gunnerødv. 10, 1593 Svinndal   Tlf: 913 57 387    E- post: mmvestin@online.no   

IDRETT

Vansjø/Svinndal IL: Kontaktperson til alle idrettsgruppene VS IL: Unni Sandem Tlf:  99008597 epost:  post@vs-il.no 

Fotballgr.:fotball@vs-il.org  

Håndballgr.:  

Alpin/Skigruppa: ski@vs-il.org  

Friidrettsgr.:friidrett@vs-il.org  

Snowboardgr.:     

Svinndal Skytterlag: Kai Ove Sukke, Fløterveien 390, 1593 Svinndal   Tlf: 997 42 045   Epost: kai67@hotmail.no     

Svinndal Skytterlag Ungdomslaget: Hans Sukke, Fløterveien 394, 1593 Svinndal   Tlf: 69 28 68 58   Epost: svinndal@skytterlag.no    

Svinndal SSL (Salongskytterlag): Jon Sverre Andersen, Kråkåsveien 6, 1592 Våler   Tlf:  908 42 803   Epost: jonradio@gmail.com    

Moss og Våler Skytterlag: Steinar Hansen, Postboks 2081, Bjørnerødveien 544, 1591 Sperrebotn Tlf.: 905 37 982   E-post: moss-vaaler@skytterlag.no  

Svinndal Pistolskytterlag: Dag Olav Johansen, Langliveien 2B, 1593 Svinndal   Tlf: 976 50 485   E-post: doj@online.no      

KNA Varna Motorsport: KNA Varna Motorsport, Postadr: P.b. 567 Høyden, 1522 Moss Besøksadr.: Vålerveien 1876, 1592 Våler V/Jorunn Ingebretsen, Multev.10,1712 Grålum  Tlf: 928 93 205   E-post: joruinge@online.no    

Svinndal Jeger ogFiskeforening: Kåre Ødemark, Husengaveien 28, 1816 Skiptvet   Tlf: 905 15 374   E-post: basun@combitel.no    

Svinndal JFF,Ungdomsgruppe: Jarle Johannessen, Sønsterødveien 166, 1591 Sperreboten   Tlf: 951 83 698   E-post: jarle@bmuj.no    

Svinndal Motocross Klubb: Svein Aasheim, Wankelsvei 32, 1539 Moss   Tlf: 908 27 270   E-post: svein@mymaze.com   

Vansjø Krets NLS: Morten Hulleberg, Falkeveien 2, 1640 Råde   Tlf: 93 00 84 49   E-post:     

Moss og omegn Hundeklubb: Linda Andreassen, Postboks 267, 1501 Moss      Tlf: 92 89 34 78   E-post: moss.hunde@klubb.nnk.no  

Våler Idrettsråd: Jan Robert Danielsen, Texnesåsen 20, 1591 Sperrebotn   Tlf: 950 76 686   E-post: janrobdan@gmail.com  

Våler Turn og lek: Renate Hektoen Tlf: 916 49 204   E-post: turnoglek@outlook.com  

Østfold modellbåtklubb: Hilde B. Johansen Ertnes, Sledeveien 9, 1593 Svinndal   Tlf: 951 83 883   E-post: hilde.ertnes@live.no  

Våler og Svinndal Travsport: Thor Thorvaldsen  Onsaker Sør, 1593 Svinndal   Tlf: 69 28 62 08 / 952 85 508  

Gyldermyra Rideskole: Line Hennum  rideskole@live.no 

MUSIKK OG SANG

Svinndal Skolekorps: Tove Merete Hansen, Sledeveien 8, 1593 Svinndal   Tlf: 416 67 439   E-post: tovemhan@nline.no    

Våler Sangkor: Frigg Mosseros, Ekholt hageby 3c, 1526 Moss   Tlf: 992 28 686   E-post: frigg@mosseros.no  

Barnekoret Godt nytt: Anne Kari Moslått, Svinndallinna 379, 1593 Svinndal   Tlf: 977 70 050    E-post: annekari@hedera.no    

Våler Soul Children: Våler SoulKidz: Mona Unnerud, Østenrødveien 12  1591 Sperrebotn   Tlf: 932 47 976    

Musikkorpset Ljom: Gunnar Gjølstad, Botnerveien, 1591 Sperrebotn   Tlf: 952 82 259   E-post: gunnar@gjolstad.net    

Svinndal Barne- og ungdomskantori:  Frank T. Nordensten   Tlf: 69 28 88 35/99 58 78 06   E-post:organist@vpgo.net   

VELFORENINGER

Augerød velforening: Ulf-Christian Dahle, Augerødkollen 11, 1591 Sperrebotn   Tlf: 905 72 805   Epost: auge.vel@live.no    

Dammyr velforening: Geir Isaksen, Dammyråsen 19, 1591 Sperrebotn   Tlf: 990 92 264   Epost: gisaks12@gmail.com    

Texnes velforening: Mats Lindblad, Texnestoppen 18, 1591 Sperrebotn   Tlf: 920 40 998   Epost: mats-uno@online.no     

Kordahl veldforening: Anders Folkenborg, Kordahlv. 22, 1591 Sperrebotn   Tlf:   Epost: anders@telescan.no    

Berg velforening: Trond Ivar Karlsen,Brødrene Bergs vei 12, 1592 Våler   Mob: 413 11 177   E-post: berg.velforening@gmail.com    

Folkestad velforening: Espen Wold,Folkestadåsen 10, 1592 Våler    Tlf: 953 03 509   Epost: espen.wold@volvo.com 

Folkestad II velforening: Tor Øyvind Westbye, Folkestadtoppen 15, 1592 Våler Epost: info@folkestad2velforening.org 

Skjønnerød velforening: Terje Skovdahl, Vålerveien 1870, 1593 Svinndal   Tlf: 906 25 879  

KRISTNE FORENINGER

Svinndal Normisjon: Inger-Johanne Sælid Grimsrud, Sæbyåsen 2, 1593 Svinndal   Tlf: 945 42 287   Epost: ingerjohanne87@gmail.com    

Våler SvinndalMisjonssamband: Kay Armann Ellefsæter, Fledsbergveien 5, 1592 Våler   Mob: 901 87 426    

Botner Kvinneforening: Ingrid Hermansen, Guthusveien 13, 1591 Sperrebotn